osavusBbaallzz

Hävita kõik värvikuulikesed vajutades hiirega tema peale.